Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

 

 

  Många människor tänker, när de hör ordet dans, ofta genast på ballett eller en annan stiliserad dansform och vågar därför inte att dansa.

Men dansen är mycket mer. Dans omfattar vår hela tillvaro och är i första hand ett ursprungligt, direkt och naturliskt sätt att röra sig utan att någon tvingar på speciella möster. Dansen kommer från vårt inre och hänger samman med allt som försiggår inom oss. Därför kan den även vara ett medel att tränga fram till våra känslor och göra dem upplev- eller återupplevbara. Att kropp ande och själ hör ihop i läkningsprocessen av sjukdomar är accepterat nu i vår tid. Men ofta vet vi inte vad det är, som belastar, tynger eller hindrar oss.

  Att uppleva nya rörelser och känslor kan hjälpa oss. Orden förklarar vad vi vet. Uttrycksfulla rörelser uppenbarar vad som är obekant.Fritz Perls, grundaren av gestaltterapien, sammanfattade det så: ”Koppla bort dina tankar och återfinn dina sinnen”.
     

 

   
       
       
   
       

 

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.