Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

 

 

Jag tycker att den särskilda av Bobath är dygnet runt konceptet och att metoden bygger på att varje aktivitet är en träning.. Vad jag vet finns det i ingen annan neurologisk terapiform. Bobath konceptet betraktar patienten i sin helhet och grundar sig på en noggrant analys av  patientens funktioner och aktiviteter och deras störningar. Dessutom är förbättringen av känselförmåga (genom att ge känselinformation t.ex.) som förutsättning för en återkommande rörlighet och de olika tekniker som stimulera svaga muskler (som facilitation, tapping osv.), eller också placering av musklerna (adduktorer, hamstrings) och att undvika onödvändiga kompensationer typisk Bobath. Jag har intrycket att andra terapiformer behandlar inte hela kroppen utan bara den drabbade delen. Jag ser ofta att terapeuterna bryr sig bara om armen när den är spastisk t.ex.  istället att se kroppen i sin helhet och att börja med skulderbladet, bålen och bäcken.

   
   
Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.