Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

 

  Jag tackar min vännina Kersti Yula att hon korrigerade min svensk översättning av dansterapiartikeln.
  Dessutom tackar jag Silvia Zmieskol att jag får publicera våra bilder här på min hemsida.
   
  Om du vill kontakta mig så kan du skriva till Andreas-Josef.Keller@home.se
Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.